+420 569 434 420(2) po-pá 7:30-16:00, so 8:30-11:00
Nábytkové úchytky, věšáky, dekorativní fólie, knopky, mušle l ANKA M+N (https://www.ankahb.cz/)

Dotační programy

ProjektVybudování FVE ve společnosti ANKA M+N, spol. s r.o.

reg.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002289 je spolufinancován Evropskou unií(Národní plán obnovy, prioritní osa 31.3.0.1 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů).

Stručný popis projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,98 kWps akumulací do baterie o kapacitě 10,20 kWh na střeše objektu občanského vybavení bez č.p./č.ev. v obci Havlíčkův Brod, na pozemku parc.č. st.4038 v k.ú. Havlíčkův Brods cílem využití obnovitelných zdrojů k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Zahájení projektu: Červen 2022

Realizační firma: Fotovoltsystem s.r.o.

2) Výstavba fotovoltaiky (2022)OP PIK - NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
Projekt Elektromobilita - ANKA M+N, spol. s r.o.
Anotace projektu:
Projekt žadatele ANKA M+N, spol. s r.o. v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti
podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x
Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v kraji Vysočina. Realizace projektu končí 28. 5.
2021. V rámci realizace projektu budou návazně v době udržitelnosti prováděny diseminační a
propagační aktivity.
Projekt s názvem Elektromobilita - ANKA M+N, spol. s r.o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny
Název projektu: Elektromobilita - ANKA M+N, spol. s r.o.
Jméno žadatele: ANKA M+N, spol. s r.o.
Termín realizace: 16. 3. 2020 – 28. 5. 2021
Způsobilé výdaje: 1.199.752,07 Kč
Dotace: xxx Kč

Popis projektu:
Záměrem projektu bylo pořízení jednoho bateriového elektrického vozidla. Elektromobil bude primárně využíván k pracovním cestám.


Závěry a výsledky:
Z výsledků došlo k pořízení:

  •  jednoho bateriového elektrického vozidla v kategorii užitkový vůz – konkrétně vozidla značky TESLA (model 3 Long Range)

 

 Publicita Elektromobilita - ANKA M+N, spol. s r.o.

 Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK


1) Pořízení elektromobilu (2020)